Sybarytic

10 tekstów – auto­rem jest Sy­bary­tic.

Mo­je zmar­twienia nie in­te­reso­wały ni­kogo dopóki byłem nędzarzem.
Od kiedy jes­tem bo­gaty stały się ni stąd ni zowąd i ich zmartwieniem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 sierpnia 2010, 00:59

Przez­nacze­niem wie­szczów,żyć i pi­sać wiersze!!!
Lo­sem śmier­telników,rodzić się i mrzeć!!! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 sierpnia 2010, 09:59

Płacz Pa­nie Boże Płacz!!!
Stworzyłeś człowieka co w ciebie je­no wie­rzy miast to cze­goś nau­czał wprzódy pojąć i czy­nić tak co­by się dlań świętym stało. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 sierpnia 2010, 09:59

Doświad­czyć śmier­telnych cier­pieniem i nie poz­wo­lić im um­rzeć.Tak oto bos­ka wspa­niałomyślność obar­czająca brze­mieniem życia sta­je się naj­przed­niej­szą per­fi­dią stwórcy. 

myśl • 20 sierpnia 2010, 12:59

I toast za zdro­wie wznoszo­ny zbyt często z cza­sem może zaszkodzić. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 sierpnia 2010, 04:59

Miłość na jedną noc oce­nia po wyglądzie.
Ta na całe życie po tym cze­go nie widać. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 sierpnia 2010, 04:59

Po­cie­sze­nie w poez­ji-Oto com znalazł.
Uko­jenie dla duszy-Oto com znalazł. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 sierpnia 2010, 17:59

Odej­dzie w ciszy kto in­nych ciszę mącił.
Po­leg­nie z hu­kiem kto in­nych ciszę wypełniał. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 sierpnia 2010, 09:59

Zra­molała cisza zawżdy suk­ce­sorem kiedy śród pod­da­nych niechęć k so­bie wzrasta. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 sierpnia 2010, 08:59

Jeżeli boisz się jut­ra jes­teś je­dynie zwykłym śmiertelnikiem.
Gdy przyszłości się nie lękasz-tyś artysta. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 sierpnia 2010, 09:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność